Regulamin

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym
Pracownia Haftu Koputerowego “Igłą Malowane”

 1. Sklep internetowy Pracownia Haftu Komputerowego “Igłą Malowane” (PHK “Igłą Malowane”) prowadzi firma BHU EWA Jerzy T. Okuła z siedzibą w Suwałkach (16-400) ul. Noniewicza 48/28, NIP 8441030158, Regon 790289276.
 2. W sklepie internetowym PHK “Igłą Malowane” można dokonywać zakupów bezpośrednio przez Internet.
 3. Domniemywa się, że Kupujący składając zamówienie na dowolny produkt pozostający w ofercie sklepu zapoznał się z Regulaminem sprzedaży i w całości akceptuje jego warunki.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. PHK “Igłą Malowane” zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie “formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do PHK “Igłą Malowane”.
 6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia “formularza zamówienia”. Sklep internetowy PHK “Igłą Malowane” zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub nie zawierających wszystkich danych wskazanych w formularzu zamówienia. W takim przypadku zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o tym, iż zamówienie nie zostało przyjęte oraz o powodach odrzucenia zamówienia.
 7. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu www.haftykomputerowe.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie zostało przyjęte do realizacji.
 8. PHK “Igłą Malowane” w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji telefonicznie dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności takiego zamówienia.
 9. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zaksięgowano wpłatę za zamówienie. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane. PHK “Igłą Malowane” realizuje zamówienia z wysyłką tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 10. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia złożenia zamówienia.
 11. Zamówienia składane na wykonanie indywidualnego projektu haftu (dot. grafiki innej niż nasze wzory dostępne do wyboru) przyjmowane są za pośrednictwem poczty internetowej z podaniem dokładnych danych zamawiającego: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail.
 12. Zamówienia na wykonanie indywidualnego projektu haftu (grafiki) będą realizowane po dokonaniu przez Zamawiającego przedpłaty na konto.
 13. Ustalenia dotyczące wykonania przesłanego projektu haftu (grafiki) oraz cena za jego opracowanie i wykonanie będą ustalane indywidualnie z Zamawiającym za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie.
 14. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Koszt przesyłki obejmuje wysyłkę tylko na terytorium Polski.
 15. Zamawiający płaci za towar poprzez przedpłatę na konto (przelew zwykły lub za pośrednictwem płatności on-line Przelewy24 – kartą lub przelewem automatycznym – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068) lub przy odbiorze (pobranie). Koszt przesyłki towaru zgodny z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej oraz zawiera koszt przygotowania towaru do wysłania i opakowania. W tytule zwykłego przelewu prosimy podawać tylko nr zamówienia. Za pobraniem wysyłamy maksymalnie 2 sztuki towaru ze względu na personalizowany charakter naszych usług.
 16. PHK “Igłą Malowane” zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 17. PHK “Igłą Malowane” zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 18. Termin realizacji jest uzależniony od rodzaju zamówienia i klient jest o nim informowany poprzez e-mail lub telefonicznie (zwykle wynosi on 2-3 dni robocze od otrzymania wpłaty lub wyboru przesyłki pobraniowej). Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 19. PHK “Igłą Malowane” nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 20. Na życzenie Kupującego transakcja może być potwierdzana rachunkiem. Nie wystawiamy dowodów sprzedaży (paragonów) ze względu na wyłącznie wysyłkową sprzedaż za przedpłatą na konto lub za pobraniem.
  Ze względu na personalizowany charakter zamówień nie ma możliwości zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Reklamacje należy złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 7 dni, odpowiedź zostanie przesłana e-mailowo.
 21. Kupujący świadomy jest faktu, że ze względu na technologię produkcji oraz ustawienie kart graficznych lub monitora, utrwalony na zamówionym towarze haft może odbiegać kolorystyką od przedstawianej na stronie internetowej miniaturki oraz również może różnić się w rzeczywistości wybrany przez kupującego kolor nici, poszewki, kocyka lub ręcznika lub innego towaru. Nie podlega to reklamacji.
 22. W przypadku, gdy opakowanie towaru, po jego dostarczeniu nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia, nabywca jest zobowiązany w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru, pod rygorem uznania, iż towar został dostarczony nabywcy w stanie wolnym od wad.
 23. Osoby dokonujące zakupu w sklepie internetowym dobrowolnie wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail) tylko w celu realizacji zamówienia przez PHK “Igłą Malowane”.
 24. W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy, że:
  1) Administratorem danych osobowych Użytkowników strony sklepu PHK „Igłą Malowane” pod adresem: haftykomputerowe.pl jest firma BHU EWA Jerzy T. Okuła ul. Noniewicza 48/28, 16-400 Suwałki NIP8441030158. Dane kontaktowe: tel. 791-204-504, adres e-mail: hafty@haftykomputerowe.pl.
  2) W firmie powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem email: hafty@haftykomputerowe.pl.
  3) PHK „Igłą Malowane” (BHU EWA) przetwarza dane osobowe w celach:
  – świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta w sklepie haftykomputerowe.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  – sprzedaży towarów oferowanych przez firmę w sklepie hafty komputerowe.pl – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  – marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  – rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  – wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z firmą BHU EWA i realizacji zamówienia.
  5) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
  6) Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne firmy BHU EWA w celu obsługi strony haftykomputerowe.pl, podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością firmy, podmioty świadczące usługi doręczania towarów oraz Przelewy24 – podmiot świadczący usługi płatności on-line.
  7) Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8) W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do firmy BHU EWA z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 25. Sklep PHK “Igłą Malowane” nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny. Pliki cookies to pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach użytkowników pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. Sklep PHK “Igłą Malowane” nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników. Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów zastosowanych w używanym oprogramowaniu służącym do przeglądania stron www. Pliki cookies służą do obsługi logowania, prezentacji treści, tworzenia w pełni anonimowych statystyk odwiedzin.
 26. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Sprzedaży zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 27. PHK “Igłą Malowane” zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Regulaminu Sprzedaży bez wcześniejszego uprzedzenia.