Regulamin

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym
Pracownia Haftu Koputerowego “Igłą Malowane”

 1. Sklep internetowy Pracownia Haftu Komputerowego “Igłą Malowane” (PHK “Igłą Malowane”) prowadzi firma BHU EWA  Jerzy T. Okuła z siedzibą w Suwałkach (16-400) ul. Noniewicza 48/28, NIP 8441030158, Regon 790289276.
 2. W sklepie internetowym PHK “Igłą Malowane” można dokonywać zakupów bezpośrednio przez Internet.
 3. Domniemywa się, że Kupujący składając zamówienie na dowolny produkt pozostający w ofercie sklepu zapoznał się z Regulaminem sprzedaży i w całości akceptuje jego warunki.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. PHK “Igłą Malowane” zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie “formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do PHK “Igłą Malowane”.
 6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia “formularza zamówienia”. Sklep internetowy PHK “Igłą Malowane” zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub nie zawierających wszystkich danych wskazanych w formularzu zamówienia. W takim przypadku zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o tym, iż zamówienie nie zostało przyjęte oraz o powodach odrzucenia zamówienia.
 7. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu www.haftykomputerowe.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie zostało przyjęte do realizacji.
 8. PHK “Igłą Malowane” w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji telefonicznie dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności takiego zamówienia.
 9. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zaksięgowano wpłatę za zamówienie. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane. PHK “Igłą Malowane” realizuje zamówienia z wysyłką tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 10. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia złożenia zamówienia.
 11. Zamówienia składane na wykonanie indywidualnego projektu haftu (dot. grafiki innej niż nasze wzory dostępne do wyboru) przyjmowane są za pośrednictwem poczty internetowej z podaniem dokładnych danych zamawiającego: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail.
 12. Zamówienia na wykonanie indywidualnego projektu haftu (grafiki) będą realizowane po dokonaniu przez Zamawiającego przedpłaty na konto.
 13. Ustalenia dotyczące wykonania przesłanego projektu haftu (grafiki) oraz cena za jego opracowanie i wykonanie będą ustalane indywidualnie z Zamawiającym za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie.
 14. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 15. Zamawiający płaci za towar poprzez przedpłatę na konto (przelew zwykły lub za pośrednictwem płatności on-line Przelewy24 – kartą lub przelewem automatycznym – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068) lub przy odbiorze (pobranie). Koszt przesyłki towaru zgodny z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej oraz zawiera koszt przygotowania towaru do wysłania i opakowania.
 16. PHK “Igłą Malowane” zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 17. PHK “Igłą Malowane” zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 18. Termin realizacji jest uzależniony od rodzaju zamówienia i klient jest o nim informowany poprzez e-mail lub telefonicznie (zwykle wynosi on 2-3 dni robocze od otrzymania wpłaty lub wyboru przesyłki pobraniowej). Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 19. PHK “Igłą Malowane” nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 20. Na życzenie Kupującego transakcja może być potwierdzana rachunkiem. Nie wystawiamy dowodów sprzedaży (paragonów) ze względu na wyłącznie wysyłkową sprzedaż za przedpłatą na konto.
  Ze względu na personalizowany charakter zamówień nie ma możliwości zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Reklamacje należy złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki. Reklamacja zostanie rozpatrzona  w ciągu 7 dni, odpowiedź zostanie przesłana e-mailowo.
 21. Kupujący świadomy jest faktu, że ze względu na technologię produkcji, utrwalony na zamówionym towarze haft może odbiegać kolorystyką od przedstawianej na stronie internetowej miniaturki grafiki lub na miniaturce wybranego przez kupującego koloru nici, poszewki, kocyka lub ręcznika.
 22. W przypadku, gdy opakowanie towaru, po jego dostarczeniu nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia, nabywca jest zobowiązany w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru, pod rygorem uznania, iż towar został dostarczony nabywcy w stanie wolnym od wad.
 23. Osoby dokonujące zakupu w sklepie internetowym dobrowolnie wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail) w celu realizacji zamówienia przez PHK “Igłą Malowane”.
 24. Sklep internetowy PHK “Igłą Malowane” zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą klienci sklepu internetowego PHK “Igłą Malowane” mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 25. Sklep PHK “Igłą Malowane” nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas  korzystania z witryny.  Pliki cookies to pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach użytkowników pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. Sklep PHK “Igłą Malowane” nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników. Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów zastosowanych w używanym oprogramowaniu służącym do przeglądania stron www. Pliki cookies służą do obsługi logowania, prezentacji treści, tworzenia w pełni anonimowych statystyk odwiedzin.
 26. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Sprzedaży zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 27. PHK “Igłą Malowane” zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Regulaminu Sprzedaży bez wcześniejszego uprzedzenia.